Een grote meerderheid van de internetgebruikers heeft geen enkel idee van de opbouw van het internet. Zij weten bijvoorbeeld niet dat een website is opgebouwd uit HTML-tekst, dat een afgeleide is van SGML. De naam ‘SGML-UG’ staat voor Standard Generalized Mark-up Language – Users Group. U kunt op sgml-ug.nl informatie vinden over SGML en XML (Extensible Mark-up Language), zodat u enigszins inzicht krijgt in bijvoorbeeld de opbouw van websites.

SGML is een platformonafhankelijke ISO-standaard, een document dat is opgebouwd, middels een SGML, heeft een hiërarchische structuur van elementen. De elementen bij een SGML-structuur worden afgebakend door zogenoemde ‘tags’, ieder element kan attributen bevatten die meer informatie over het betreffende element bevatten (<tag>inhoud element</tag>). Een subset van SGML is XML, dat ook op deze website wordt toegelicht.

U kunt een acht- tot tiental pagina’s met informatie verwachten op smgl-ug.nl, de enige functie van deze pagina’s is informeren. Het is niet de verwachting dat u hele websites zelfstandig kunt maken na het lezen van de informatie, maar een goede indruk van bijvoorbeeld HTML zult u wel krijgen. Overigens kunt u op de pagina met links, diverse websites vinden die ondermeer informatie geven over SGML, XML, HTML of GML.